DISSENY I CONSTRUCCIÓ

INAGUA-INGENIERIA DE AGUAS, S.L. compta amb l’experiència de més de 40 anys (des de 1973) en la instal•lació de depuradores urbanes i industrials (sectors químic, farmacèutic, carni, tèxtil...) utilitzant les diferents tecnologies de tractament d’aigües (biològic, reactor de membranes, fangs activats, desnitrificació...). Els nostres professionals (enginyers, químics, biòlegs, delineants, mecànics) li oferiran el projecte més ajustat a les seves necessitats.

- Estudis de pilotatge
Estudis de pilotatge: la viabilitat d’un sistema de tractament es pot valorar abans de la construcció de la depuradora amb una planta pilot. INAGUA disposa de diverses plantes pilot amb diferents tecnologies per valorar quina d’elles s’ajusta més a les seves necessitats.

 

- Caracteritzacions analítiques

 

Caracteritzacions analítiques: per valorar quin tipus de tractament de depuració és el més indicat s’analitza una mostra representativa de les aigües residuals geraeaments automàtics de presa de mostres i de laboratori propi per agilitzar aquest procediment.

- Construcció d’EDARs i ETAPsINAGUA ofereix un servei integral que inclou l’enginyeria, la construcció, la instal•lació, la posada en marxa, el manteniment i l’explotació d’instal•lacions de tractament d’aigua (depuradores d’aigües residuals, potabilitzadores, estacions de regeneració). L’execució del projecte de construcció de les instal•lacions de tractament (obra civil, instal•lació d’equips mecànics, controls elèctrics, gestió informàtica, telecontrol...) està avalada pels més de 270 projectes realitzats en els més de 38 anys d’experiència d’INAGUA (des de 1973).

- Construcció de plantes conteneritzades

INAGUA ofereix la possibilitat de conteneritzar plantes depuradores i potabilitzadores, per tal de facilitar-ne el seu transport i la posta en marxa. Es poden alimentar les plantes amb energies renovables com ara: energia solar i energía eólica. Ens podem adaptar a les necessitats de cabal i de qualitat de l'aigua, amb les diferents dimensions i numero de contenidors.