SERVEI POST VENDA

INAGUA ofereix la possibilitat de supervisar el correcte funcionament d’instal·lacions de tractament d’aigües. Per això disposem d’un servei de manteniment preventiu i també d’un servei de reparacions d’urgència (in situ o al taller).

• Manteniment preventiu


• Els tècnics d’INAGUA coneixen a fons la maquinària pròpia de les depuradores i les instal·lacions de potabilització, per això realitzem el manteniment preventiu de tots els equips de forma que allarguem la seva vida útil i reduïm els costos d’explotació.

• Reparació i adaptació d’instal•lacions i equipaments


• En els casos d’avaries o mal funcionament dels equips instal·lats realitzem reparacions en les mateixes instal·lacions o en el nostre taller.

• Formació de personal


• Oferim cursos de formació per operaris de depuradores que inclouen:

• Principis bàsics de la depuració.
• Cal·libració d’instrumentació (pHmetre, oxímetre)
• Pràctiques de les anàlisis més habituals (DQO, MES)

• Explotació d'instal·lacions


• INAGUA, que des de 1.973 porta fent l’explotació de part de les instal•lacions que ha realitzat, té un equip tècnic i operatiu molt preparat per portar l’explotació de les plantes dels nostres clients. Es poden fer diferents tipus d’explotació, integral in situ fins a procés via web online. D’aquesta manera podem garantir que el procés, en condicions normals, segueix els procediments i la instal·lació funciona correctament.