FABRICACIÓ D'EQUIPS

FISICOQUÍMIC

Son equips previs al procés biològic de depuració de l’aigua residual per reduir la càrrega contaminant de l’aigua a tractar i millorar el rendiment del procés biològic posterior.

• DAF (Flotació forçada per aire dissolt)


• Fisicoquímic per flotació forçada. Construït en acer inoxidable, amb preparació de polielectrolit, barreja, sistema de pressurització, bombeig, despressurització i recollida de fangs. Sistema d’extracció de fangs automàtic o manual. Opció de fabricació en PRFV.

• CAF (Flotació per cavitació)


• Fisicoquímic compacte, construït en acer inoxidable, amb possibilitat de fabricació en PRFV i acer al carbó galvanitzat en calent. Amb dipòsit d’aireació, dipòsit de barreja de polielectrolit i zona de decantació. Sistema d’extracció de fangs automàtic o manual.