FABRICACIÓ D'EQUIPS

PROCÉS QUÍMIC

Eliminació de sòlids o elements químics de l’aigua per mitjà de processos químics.

• Descalcificador


• Eliminació de la duresa de l’aigua mitjançant resines d’intercanvi iònic. Amb sistema de regeneració automàtic o manual. Fabricats en acer al carboni pintat amb pintures epoxis.

• Eliminació de Fe-Mn


• Eliminació del ferro i el manganès de l’aigua mitjançant resines d’intercanvi iònic. Amb sistema de regeneració automàtic o manual. Fabricats en acer al carboni pintat amb pintures epoxis.