QUÈ FEM

- Estudis (caracteritzacions i pilotatges)
- Disseny i construcció d’estacions de depuració d’aigües residuals (EDAR)
- Disseny i construcció d’estacions potabilitzadores (ETAP)
- Disseny i fabricació d’equipaments per a EDARs
- Projectes de reutilització d’aigües
- Gestió i control d’EDARs (posades en marxa, optimització de rendiments...)
- Assistència tècnica (diagnòstic de problemes, anàlisi d’aigües, manteniment i reparació d’equips, formació...)
- Assessorament legal (normativa, tràmits amb les diferents administracions)
- Explotació d’instal•lacions

planol depuradora pilot